Позориште у Срба има традицију дужу од осам столећа, иако театарски живот на овом тлу није текао без прекида.