Online верзија изложбе о Бори Тодоровићу

Трудом наше волонтерке Емилије Јовановић, изложба БОРА ТОДОРОВИЋ У ДЕЛИМА АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА И ДУШАНА КОВАЧЕВИЋА кустоса Биљане Остојић, која је обележила крај 2019. године у Музеју позоришне уметности Србије, доступна је и као онлајн поставка.
Уживајте на овој адреси!