ЗАПОСЛЕНИ

Момчило Ковачевић
Директор
Мирјана Одавић
Музејски саветник
др Јелица Стевановић
Музејски саветник едукатор
мр Александра Милошевић
Музејски саветник
Биљана Остојић
Кустос
Оља Стојановић
Виши дипломирани библиотекар
Мирослав Антић
Књижничар
Гордана Степановић
Виши техничар - документариста
Ненад Јанковић
Виши техничар
Јована Вуковић
Шеф рачуноводства
Љиљана Бановић
Секретар
Кимета Џафери
Економ