ЗАПОСЛЕНИ

Весна Буројевић
Директорка
Мирјана Одавић
Музејски саветник
др Јелица Стевановић
Музејски саветник
мр Александра Милошевић
Музејски саветник
Биљана Остојић
Виши кустос
Мирослав Антић
Књижничар
Катарина Поповић
Дипломирани библиотекар
Гордана Степановић
Виши техничар - документариста
Јована Вуковић
Шеф рачуноводства
Љиљана Бановић
Секретар
Кимета Џафери
Економ