ЗАПОСЛЕНИ

Момчило Ковачевић
Директор
Мирјана Одавић
Музејски саветник
др Јелица Стевановић
Музејски саветник едукатор
мр Александра Милошевић
Музејски саветник
Биљана Остојић
Кустос
Ирина Стојковић Кикић
библиотекар - музејски саветник
Мирослав Антић
Књижничар
Гордана Степановић
Виши техничар - документариста
Ненад Јанковић
Виши техничар
Јована Вуковић
Шеф рачуноводства
Љиљана Бановић
Секретар
Кимета Џафери
Економ