ЗБИРКЕ

ТРАГОВИ ПОЗОРИШНОГ ЧИНА

Музејски фонд чине предмети значајни за научна истраживања или аматерско проучавање класичне драмске, оперске и балетске уметности као и нових мултимедијалних сценских форми.

Тежимо да на једном месту сакупимо, обрадимо, чувамо и приказујемо што више елемената неопходних за реконструкцију неког минулог позоришног чина: од рукописа драме, преко редитељских књига и бележака, пропагандног материјала штампаног уз представе, до фотографија, аудио и видео записа извођења, критика и других извода из штампе, сведочанстава извођача, њихових савременика или потоњих истраживача.

Поред грађе која се односе на институције, прикупљамо и материјале значајне за професионалне биографије позоришних стваралаца, али и сведочанства о приватном животу уметника.Драгоцене преписке, фотографије, школска сведочанства и бројни лични предмети помажу нам да употпунимо слику о одређеним епохама, односно о институцијама и људима који су у њима живели и радили.

Фонд музеја је систематизован према врсти грађе на збирке: Архивска грађа и документација, Писма, Рукописна дела, Плакати и програми, Фотографије, Аудио и видео записи, Ликовни и меморијални предмети, Сценографске и костимографске скице, Заоставштине, Библиотека и Хемеротека.

ФОТОГРАФИЈЕ

Позоришна фотографија може да покаже да је свака од неколико хиљада сценских секунди (фиксираних фотографијом) итекако важна за израз, стил и уметнички домет представе, мада су само неколике од њих пресудне.

ПРОГРАМИ И ПЛАКАТИ

Артефакти који сведоче о првом кораку комуникације између публике и позоришта за које се све више увиђа вредност као историјског сведочанства и друштвеног документа.

СЦЕНОГРАФИЈА И КОСТИМОГРАФИЈА

Преко 3.500 хиљаде скица, цртежа, нацрта декора и костима чији су аутори стотинак уметника међу којима су најистакнутија имена наше позоришне сценографије и костимографије.

АРХИВ

Архив Музеја позоришне уметности чини шест засебних збирки: Архивска документа, Рукописна дела, Писма, Заоставштине и Документација о раду Музеја.

БИБЛИОТЕКА

Фонд чини преко 8.000 наслова монографских публикација и периодике. Од краја 2008. године Библиотека Музеја постала је чланица COBISS система. Позајмљена грађа може се користити искључиво у просторијама Музеја.

ХЕМЕРОТЕКА

Збирка новинских исечака из домаће штампе (дневника, недељника, месечника и сл. серијских публикација) који сведоче о позоришном животу на тлу Србије, од првих извођења до данас.

АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСИ

Грамофонске плоче, магнетофонске траке, аудио касете, видео касете, компакт дискови. Грађа се односи већином на национално позориште и домаће уметнике, али у збирци постоје и снимци иностраних извођача.

ЛИКОВНИ И МЕМОРИЈАЛНИ ПРЕДМЕТИ

Наочари, лепезе, муштикле, накит, музички инструменти, награде, ордење... портрети позоришних уметника, бисте, плакете...

ТЕАТРОСЛОВ

Online театрографска база података пропраћена дигиталним колекцијама формираним на основу музејског фонда, али и грађе која се чува у сродним институцијама и приватним збиркама.