АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСИ

Фонд аудио и видео записа чине грамофонске плоче, магнетофонске траке, аудио касете, видео касете, компакт дискови. Материјал забележен на њима односи се већином на национално позориште и креације домаћих уметника, али у збирци постоје и снимци иностраних извођача.
Поред снимака читавих или одломака драмских, оперских и балетских представа, тј. радио драма, сакупљају се и грађа о осталим наступима (рецитали, народне песме из комада са певањем у интерпретацији оперских уметника, концерти итд.), ТВ или радијски портрети уметника, интервјуи, снимци различитих јубилеја, прослава, програма одржаних у Музеју позоришне уметности Србије, телевизијске адаптације позоришних комада, ТВ драме, филмови снимљени по позоришним комадима.
Фонд збирке аудио и видео записа представља се јавности најчешће као илустративни материјал у оквиру пригодних вечери, а интегрални снимци представа приказују се у оквиру програма Театротеке.

КОНТАКТИРАЈТЕ КУСТОСА

Збирку води Биљана Остојић, виши кустос