ПРОГРАМИ И ПЛАКАТИ

Позоришном плакату су претходили добошари који су усмено најављивали догађај. Потом су плакати писани и украшавани руком, да би се коначно појавили штампани какве данас познајемо – ликовни (најавног, рекламног типа) и информативни плакати са детаљном поделом свих учесника представе. Музејска збирка је богата плакатима позоришних представа пре и после професионализације као вредним историјским, театролошким сведочанствима и друштвеним документима. Разноврсност збирке плаката (дилетанти, путујућа позоришта, разне школске и аматерске сцене, професионална позоришта и др.) сведочи о развоју ликовности, променама садржаја, политичким обележјима која су морала бити истакнута. Тако се у оквиру театролошких истраживања може реконструисати и друштвена слика одређене епохе. Плакат истакнут на јавном месту (позоришне огласне табле и билборди) комуницира са публиком информативно и графички. Као пратећи информативни елеменат позоришне представе он је сложено дело више аутора (аутор-дизајнер, пропагандиста, писац текста, типограф, штампар) и данас се сматра, због своје ликовности, појединачном граном ликовне уметности. Аутор плаката мора да буде упознат са текстом (садржај, жанр, род), концепцијом редитеља, глумом, атмосфером комада, али и публиком којој је представа намењена. У перцепцији публике плакат испољава своју двоструку природу – садржај и естетику, а додир са јавношћу одређује његобу судбину више него других уметничких дела.

 

Временом је, уз најавни и информативни плакат, обавезан садржај сваке премијере постао позоришни програм. Хетерогеност публике захтева од концепције позоришног програма да буде језички и стилски прилагођен и да има јасан и потребан информативни садржај. Програм може да садржи и занимљиве и корисне податке који касније могу помоћи у реконструкцији: историјат позоришта, опис радне атмосфере, шему и распоред седишта, цене улазница и повластица, радно време благајне, платне могућности и сл. Временом позоришни програм постаје подсетник, успомена, део прошлости за гледаоца, а изван позоришне зграде добија улогу позивнице намењене будућим гледаоцима. За истраживаче позоришне историје програм представља богато извориште о премијери.

 

Данас свака позоришна кућа, културни центар, фестивал или манифестација, као и појединачна позоришна продукција означени су својим плакатом, програмом, улазницом, каталогом, огласом у новинама, као посебним знаком, а што сасвим одговара сензибилитету савременог гледаоца.

Збирка позоришних плаката и програма подељена је хронолошки на два периода – од појаве првог нашег позоришног плаката до 1944. године, и од 1944. до данас. У оквиру ове две целине издвајају се различите теме: београдска позоришта (драма, опера, балет), позоришта у унутрашњости (драма, опера, балет), концерти, фестивали, јубилеји, изложбе, гостовања, позоришта пре Другог светског рата, раритети, програми иностраних позоришта. За претрагу фонда користе се одговарајући индекси, спискови.

КОНТАКТИРАЈТЕ КУСТОСА

Збирку води мр Александра Милошевић, музејски саветник