СЦЕНОГРАФИЈА И КОСТИМОГРАФИЈА

Збирку чини ликовна документација сценографије и костимографије, која је током година постојања Музеја, путем поклона, заоставштина и откупа, достигла бројку од преко 3.500 хиљаде скица, цртежа, нацрта декора и костима. Број уметника који су заступљени у збирци износи 88, међу којима су најистакнутија имена наше позоришне сценографије и костимографије. У оквиру ове збирке чува се и 28 реализованих позоришних костима, заједно са њиховим пратећим елементима.

КОНТАКТИРАЈТЕ КУСТОСА

Збирку води Мирјана Одавић, музејски саветник