Музеј позоришне уметности Србије је установа културе од националног значаја која постоји од 1950. године и финансира се из буџета Министарства културе РС.
Смештени смо у Божићевој кући, здању из 1836. које је подигао свињарски трговац Милоје Божић и које је само по себи споменик културе, а налази се у Господар Јевремовој улици 19 у Београду.
У Музеју се чува театролошка грађа која сведочи о развоју позоришта у Србији од XIII века до данас. Музејски фонд чине предмети значајни за научна истраживања или аматерско проучавање класичне драмске, оперске и балетске уметности као и нових мултимедијалних сценских форми.
Тежимо да на једном месту сакупимо, обрадимо, чувамо и приказујемо што више елемената неопходних за реконструкцију неког минулог позоришног чина: од рукописа драме, преко редитељских књига и бележака, пропагандног материјала штампаног уз представе, до фотографија, аудио и видео записа извођења, критика и других извода из штампе, сведочанстава извођача, њихових савременика или потоњих истраживача.
Уз грађу која се односи на институције, прикупљамо и материјале значајне за професионалне биографије позоришних стваралаца, али и сведочанства о приватном животу уметника.
Драгоцене преписке, фотографије, школска сведочанства и бројни лични предмети помажу нам да употпунимо слику о одређеним епохама, односно о институцијама и људима који су у њима живели и радили.
Фонд музеја је систематизован према врсти грађе на збирке: Архивска грађа и документација, Писма, Рукописна дела, Плакати и програми, Фотографије, Аудио и видео записи, Ликовни и меморијални предмети, Сценографске и костимографске скице, Заоставштине, Библиотека и Хемеротека.
У оквиру интернет презентације Музеја, корисницима је доступан Театрослов, online театрографска база података са пратећим дигиталним колекцијама формираним на основу грађе која се чува у музејским збиркама, али и при позориштима тј. у приватним збиркама. Театрослов такође обухвата и online сталну поставку Музеја, као и електронске верзије традиционалних музејских изложби.
Располажемо са једва 250 m2 које се користе као канцеларије, за смештај грађе, и као изложбени простор који истовремено служи и за одвијање свих других програмских активности (промоције, трибине, предавања, пројекције, концерти…) У процедури је решавање питања депоа.
Поред изложбене, Музеј има богату издавачку делатност. Самостално, или у сарадњи са неким другим издавачем, објављено је преко две стотине наслова, а већ скоро четири деценије у издању Музеја излази часопис “Театрон”.
Едукативни програми одвијају се у виду организованих групних посета и радионица намењених деци, омладини и одраслим посетиоцима.

ЗБИРКЕ МУЗЕЈА ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ

ФОТОГРАФИЈЕ

Позоришна фотографија може да покаже да је свака од неколико хиљада сценских секунди (фиксираних фотографијом) итекако важна за израз, стил и уметнички домет представе, мада су само неколике од њих пресудне.

ПРОГРАМИ И ПЛАКАТИ

Артефакти који сведоче о првом кораку комуникације између публике и позоришта за које се све више увиђа вредност као историјског сведочанства и друштвеног документа.

СЦЕНОГРАФИЈА И КОСТИМОГРАФИЈА

Преко 3.500 хиљаде скица, цртежа, нацрта декора и костима чији су аутори стотинак уметника међу којима су најистакнутија имена наше позоришне сценографије и костимографије.

АРХИВ

Архив Музеја позоришне уметности чини шест засебних збирки: Архивска документа, Рукописна дела, Писма, Заоставштине и Документација о раду Музеја.

БИБЛИОТЕКА

Фонд чини преко 8.000 наслова монографских публикација и периодике. Од краја 2008. године Библиотека Музеја постала је чланица COBISS система. Позајмљена грађа може се користити искључиво у просторијама Музеја.

ХЕМЕРОТЕКА

Збирка новинских исечака из домаће штампе (дневника, недељника, месечника и сл. серијских публикација) који сведоче о позоришном животу на тлу Србије, од првих извођења до данас.

АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСИ

Грамофонске плоче, магнетофонске траке, аудио касете, видео касете, компакт дискови. Грађа се односи већином на национално позориште и домаће уметнике, али у збирци постоје и снимци иностраних извођача.

ЛИКОВНИ И МЕМОРИЈАЛНИ ПРЕДМЕТИ

Наочари, лепезе, муштикле, накит, музички инструменти, награде, ордење... портрети позоришних уметника, бисте, плакете...

ТЕАТРОСЛОВ

Online театрографска база података пропраћена дигиталним колекцијама формираним на основу музејског фонда, али и грађе која се чува у сродним институцијама и приватним збиркама.

128

ПОЗОРИШТE

16195

ПРЕДСТАВА

26581

ЛИЧНОСТИ

28959

ФОТОГРАФИЈЕ

127025

НОВИНСКИ ЧЛАНЦИ

11207

КРИТИКЕ

7844

ПЛАКАТИ

3+1

ЧЛАНОВИ ТИМА

ONLINE СТАЛНА ПОСТАВКА МПУС

Позивамо ученике, студенте, позоришне уметнике, театрологе, одану публику, а нарочито оне који тек улазе у свет драме и позоришта да нам се придруже.

Позориште у Срба има традицију дужу од осам столећа, иако театарски живот на овом тлу није текао без прекида.

За водич кроз галерије послужила су нам сажета предавања др Петра Марјановића, професора Факултета драмских уметности у Београду и Академије уметности у Новом Саду.

Историја српског позоришта

Пред Вама се налази online стална поставка Музеја позоришне уметности Србије која Вас упознаје са развојем нашег театра.

© Музеј позоришне уметности Србије 2016.

претходне верзије веб сајта 2000, 2008, 2014.
аутор и уредник Ирина Стојковић Кикић (2000-2017, 2019-2020)
уредник Оља Стојановић (2017-2019)