Правни оквир

Закон о култури
Закон о културним добрима
Статут Музеја позоришне уметности Србије                                          

Статут о изменама и допуни Статута МПУС
Правилник о организацији и систематизацији послова у МПУС
Правилник о канцеларијском пословању
Правилником о раду Библиотеке Музеја позоришне уметности Србије – установе културе од националног значаја (специјална библиотека)
Правилник о издавачкој делатности МПУС
Правилник о јавним набавкама
Правилник о организацији рада МПУС током трајања ванредног стања – ванредних мера због заразне болести COVID-19 и поступању запослених и радно ангажованих лица