Правни оквир

 

Са ове странице можете преузети документа везана за административно пословање МПУС.

МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Господар Јевремова 19
11158 Београд

ПИБ 100042659
жиро рачун: 840-31120845-93                                                                                                                 

шифра плаћања: 253                                                                                                                                 

позив на број: (97) 4402338040174231401

За више детаља можете се обратити секретару Музеја, Љиљани Бановић.

 

Закон о култури
Закон о културним добрима

 

Статут Музеја позоришне уметности Србије                                          

Статут о изменама и допуни Статута МПУС – 2021.

Статут о измени Статута МПУС – 2022.

 

ИНФОРМАТОР – МПУС

Извештај са седнице УО МПУС од 26. новембра 2013.

Конкурс за избор директора МПУС (2013)

Конференција за штампу поводом расписивања Јавног конкурса за избор директора

Јавни конкурс за избор директора МПУС

Јавни конкурс за избор директора МПУС (2019)

Јавни конкурс за избор директора МПУС (2021)

 

 

Правилник о организацији и систематизацији послова у МПУС

Правилник о раду у МПУС

Измене и допуне Правилника о раду МПУС – 2022.

Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилником о раду Библиотеке Музеја позоришне уметности Србије – установе културе од националног значаја (специјална библиотека)
Правилник о издавачкој делатности МПУС
Правилник о јавним набавкама
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности МПУС 30.11.2022

Одлука о именовању лица задуженог за родну равноправност -30.11.2022.

План и Програм рада пословања МПУС са посебним мерама за остваривање – 30.11.2022

План и Програм рада пословања МПУС са посебним мерама за остваривање р. равноправности – 15.01.2024